Sousedská kafírna z.s.

Spolek Sousedská kafírna z.s. vznikl v roce 2021 a hlavním cílem spolku je podpora aktivit v regionu. Výchova k soužití s životním prostředím a místem,
kde žijeme. Pořádání kulturních a vzdělávacích akcí.

   

e-mail: sousedskakafirna.spolek@gmail.com

OTEVŘENÉ DVEŘE 2022

Projekt byl finančně podpořen z dotačního programu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu - Otevřené dveře 2022

 

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ PROJEKTU – OTEVŘENÉ DVEŘE 2022
Hlavním cílem projektu bylo seznámit veřejnost s malou keramickou dílnou a propojit řemeslo s venkovskou turistikou. Od 05/2022 se mapovali trasy včetně fotografických cílů , které budou vhodné do připravované publikace. Zaměřili jsme se hlavně na okolí Ovesných Kladrub, na trasy přijatelné primárně na rodiče s dětmi. Délka 4 tras od 5-20 km od centra Ovesných Kladrub, s ohledem na upozornění na přírodní a kulturní památky. Dalším přínosem bylo zviditelnění místní části Vysočany, kde do roku 2019 byla obec evidována jako zaniklá. V současné době se do ní i díky drobným kulturně společenským akcím vrací komunitní život. V období od 08-10/2022 proběhla výstava fotografií fotografa Petra Janíka v prostorech – Sousedské kafírny (Ovesné Kladruby č.p. 56) a v 12/2022 fotografie nabídnuty na veřejnou sbírku (oprava Kostela sv. Vavřince v Ovesných Kladrubech). V průběhu projektu proběhla dvoudenní výtvarná dílna – Otevřené dveře do Sousedské kafírny 2022, která nabídla prostor pro publicitu místní lokality a drobného podnikání. V rámci projektu byl vydán nový turistický průvodce se 4 turistickými okruhy.

Poskytnutá dotace : 16.500,- Kč 

EČS: KK01817/2022